Barion Pixel

Promóciók, Akciók feltételeinek részletes leírása

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Valentinnap

Elektroconcept Valentin - nap Speciál Páros Akció

A Promócióban, Akcióban való részvétel, a promóció jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A promócióban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Vásárló(k)”.)

A Promóció szervezője az Elektroconcept.hu (Full Sunny Kft, cégjegyzékszám: 02-09-071614, székhely: 7630 Pécs, Kincses út 1. adószám: 14013184-2-02, a továbbiakban: az „Elektroconcept.hu” vagy „Szervező”.)

A Promóció, Akció kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

  1. A Promóció, Akció meghirdetése az Elektroconcept.hu Meta (Facebook) és Instagram oldalán valamint https://www.elektroconcept.hu weboldalán történik.
  2. A részvételre való alkalmasság és a Promóció, Akció menete

A Promócióban, Akcióban részt vehet az a 16. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy, aki csatlakozott a Elektroconcept.hu hivatalos Meta (Facebook) Instagram oldalaihoz (Elektroconcept Pécs; Storenmore; Full Sunny), azaz kedvelte azt.

A Promóció, Akció kezdetekor a Elektroconcept.hu egy felhívó bejegyzés (továbbiakban: bejegyzés) formájában felkéri a Elektroconcept.hu

– Meta (Facebook) valamint Instagram oldalhoz csatlakozott felhasználókat, hogy az adott bejegyzésben feltett kérdésre hozzászólásban válaszoljanak, vagy

– iratkozzanak fel az Elektroconcept.hu webáruház hírlevelére, vagy az

– Elektroconcept.hu webáruházban regisztráljanak.

  1. A Promóció, Akció időtartama

A Promóció, Akció 2024. Február 10 0:00 órától a promócióban szereplő termékek készlete erejéig, a Promóció, Akció visszavonásig vagy 2024.02.29-ig tart.

Az Elektroconcept.hu csak azokat a megrendeléseket, vásárlásokat fogadja el, melyek a Elektroconcept.hu webáruház oldalán a Promóció, Akció idő intervallumon belül rögzítésre kerül.

Az Elektroconcept.hu a Vásárlóval a vásárlást igazoló válasz emailben, a vásárlás napján veszi fel a kapcsolatot.

A megvásárolt termék az egyeztetést követően, 10 napon belül kerül kiszállításra. A kiszállítást az Elektroconcept.hu magyarországi címre történő kiszállítás esetén érvényes díjszabás alapján teljesíti.

  1. Egyéb tudnivalók

6.1 A Promócióban, Akcióban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

Az „Elektroconcept.hu” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Full Sunny Kft, amellyel kötött Védjegyhasználati Megállapodás alapján Magyarországon a Full Sunny Kft. ezen védjegyek használatára jogosult. A termék- és díjszabás – részben szöveges, részben ábrás – nevek a Kft. bejegyzett védjegyei. A fentiekben megjelölt védjegyek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Full Sunny Kft., előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

6.2 Az Elektroconcept.hu visszavonhatja vagy megszüntetheti a Promóciót, Akciót részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Promóció, Akció megszüntetésre kerül az Elektroconcept.hu által, az Elektroconcept.hu törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Elektroconcept.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Promóciót, Akciót kiegészítse vagy módosítsa.

6.3 A Vásárlók elfogadják, hogy a Promóció, Akció használata során a Részvételi feltételekben foglaltak bárminemű megszegésével az Elektroconcept.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. Az Elektroconcept.hu a Játék elérhetőségét a Részvételi feltételek megszegése esetén bármely Vásárlótól megvonhatja.

6.4 Az Elektroconcept.hu nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Vodafone felelősséget nem vállal.

6.5 A Vásárló azáltal, hogy részt vesz a Promócióban, Akcióban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Promócióban, Akcióban való részvétel a Játékszerver (Meta (Facebook)Instagram platform) kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Promóció, Akció elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják.

A feltételek elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

6.6 A Szervező indoklás nélkül bármikor kizárhatja azt a Vásárlót, akinek részéről a Promóció, Akció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, illetve aki a Promóció, Akció obszcén, ízléstelen, jogszabályt, egyéb előírást, mások jogait vagy jogos érdekét, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen Játékszabályzatot stb. sértő, továbbá bármely egyéb jogellenes visszaélést követ el. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Vásárlók téves rendszerüzeneteket kapnak vásárlásukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Vásárlóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Vásárlóról, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Vásárló részvételét és a termékek átadását.

A Részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartjuk. A Promócióban, Akcióban a Meta (Facebook) Instagram nem vesz részt, azt kizárólag a Szervező indítja.

6.7 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.

Ha a Promócióval Akcióval kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a info@elektroconcept.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

  1. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

Az Elektroconcept.hu nem vállal felelősséget a Vásárló által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Az Elektroconcept.hu a Promócióban, Akcióban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a részvétel alapján megadottnak tekintendő.

Az Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el: http://elektroconcept.hu

Pécs 2024.02.10

Termékkategóriák